The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Detský domov zabezpečuje deťom individuálnu starostlivosť, podľa potrieb dieťaťa.

Dieťa tu má uspokojené:

 • fyzické potreby
 • emocionálne
 • psychické potreby
 • sociálne potreby
 • náučné
 • morálne potreby

 

Deti majú umožnené podľa veku sa vzdelávať a osobnostne rásť, podľa ich možností a schopností. Pri systematickej a individuálnej práci s dieťaťom je badať osobnostný rozvoj takmer u každého umiestneného dieťaťa.

U telesne postihnutých detí je zabezpečená zvýšená rehabilitačný starostlivosť na preklenutie dôsledkov zdravotného postihnutia a postupné začlenenie sa do normálneho života. Rehabilitácia v DeD v sebe zahŕňa:

 • hydroterapiu
 • baby masáže
 • cvičenie pre zdravé deti
 • liečebno-telesnú výchovu
 • cvičenie Vojtovou metódou
 • aromaterapiu

 

V spolupráci s psychológom:

 • muzikoterapiu
 • aromaterapiu,
 • relaxačné cvičenie

 

V spolupráci so špeciálnym pedagógom

 • arteterapiu

 

Deti sa aktívne zapájajú do kultúrneho a spoločenského diania nášho mesta i širšieho okolia. Zúčastňujú sa:

 • športových súťaží, napr.: domovácke kilometre „uja Peťa“,
 • výtvarných súťaží, napr.: „čaro Vianoc“, „Mojimi očami“ – organizovaná súťaž prostredníctvom PZSR.

 

Talentované deti navštevujú základnú umeleckú školu odbor:

 • výtvarný

 

Prostredníctvom neziskovej organizácie Úsmev ako dar sa detí zúčastňujú na ich aktivitách, medzi ktoré patrí napr.: najmilší koncert roka, rôzne výtvarné súťaže, prázdninové výlety a pod.

2% z dane

Podpora

 • finančnú pomoc nám môžete zaslať na náš Sponzorský účet číslo: 7000422918/8180
 • materiálnu pomoc (oblečenie, hračky, knihy, starý nábytok, ...:-) ) nám môžete zaslať alebo doručiť osobne na adresu Detského domova

Adresa:

 • Detský domov Sečovce
 • Štúrova 3
 • 078 01 Sečovce
 • Tel.: 056/678 28 73
 • Fax: 056/678 29 71
 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Joomla Free Templates designed by Website Hosting