The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Dieťa a psychológ

Práca psychológa v detskom domove zahŕňa psychologickú diagnostiku detí, tiež individuálne a skupinové poradenstvo. Okrem toho vykonáva odbornú činnosť v rámci prevencie a intervencie, ktoré sú zamerané na optimalizáciu zdravého života dieťaťa. Psychológ sa snaží konzultovať správanie detí aj s vychovávateľmi, usmerňuje ich prácu a povzbudzuje k neustálemu láskavému a citlivému prístupu ku každému dieťaťu jednotlivo. Individuálne alebo skupinovo vedie primerané rozhovory, využíva pri tom rôzne techniky, učí deti zvládať stres, komunikovať, správať sa asertívne a tiež ich učí správnemu riešeniu konfliktov.

Psychológ sa venuje aj deťom v profesionálnych rodinách a, samozrejme, aj profesionálnym rodičom – sleduje adaptáciu dieťaťa, progres vo vývine, a to, či si dieťa a profesionálny rodič vytvorili navzájom citové puto.

Jedným zo základných cieľov psychológa je zabezpečiť deťom láskavé náhradné rodinné prostredie, preto je aj prítomný a sleduje priebeh interakcie detí so žiadateľmi o náhradnú rodinnú starostlivosť.

2% z dane

Podpora

  • finančnú pomoc nám môžete zaslať na náš Sponzorský účet číslo: 7000422918/8180
  • materiálnu pomoc (oblečenie, hračky, knihy, starý nábytok, ...:-) ) nám môžete zaslať alebo doručiť osobne na adresu Detského domova

Adresa:

  • Detský domov Sečovce
  • Štúrova 3
  • 078 01 Sečovce
  • Tel.: 056/678 28 73
  • Fax: 056/678 29 71
  • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Joomla Free Templates designed by Website Hosting