The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Dieťa a špeciálny pedagóg

Hlavnú náplň práce špeciálneho pedagóga tvorí priama práca s dieťaťom. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovnými potrebami, kde je dôležitý individuálny prístup, pretože každé dieťa je niečím iným výnimočne a potrebuje pomoc v inej oblasti. Zabezpečuje špecialno – pedagogické poradenstvo, zostavuje individuálne plány práce s deťmi a úzko spolupracuje so psychológom.


Využíva rôzne metódy práce, hrové činnosti a terapie (muzikoterapia, arteterapia), ktorými prispieva k všestrannému harmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa. Organizuje rôzne aktivity a výlety s deťmi zamerané na poznávanie blízkeho okolia a prírody. Dbá nato, aby deti mali dostatok podnetov a prostredníctvom zmysluplných činností uľahčuje dieťaťu poznávanie a komunikáciu so svojím prostredím.
Rozvíja myslenie, pamäť, predstavivosť, zmyslové vnímanie, pestuje správne návyky, buduje zručnosti, postoje a tak vytvára predpoklady pre sociálnu integráciu dieťaťa.

2% z dane

Podpora

  • finančnú pomoc nám môžete zaslať na náš Sponzorský účet číslo: 7000422918/8180
  • materiálnu pomoc (oblečenie, hračky, knihy, starý nábytok, ...:-) ) nám môžete zaslať alebo doručiť osobne na adresu Detského domova

Adresa:

  • Detský domov Sečovce
  • Štúrova 3
  • 078 01 Sečovce
  • Tel.: 056/678 28 73
  • Fax: 056/678 29 71
  • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Joomla Free Templates designed by Website Hosting