The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Stručný pohľad do dejín Detského domova v Sečovciach

Súčasná budova Detského domova v Sečovciach bola postavená v roku 1960 ako Nemocnica s poliklinikou Sečovce. Fungovať začala v roku 1962 a ako nemocnica fungovala do roku 1978. V máji roku 1978 sa všetky oddelenia (detské, gynekologické, pôrodnícke...) odčlenili a presťahovali do Nemocnice s poliklinikou v Trebišove.
Od 3.7.1978 bol zriadený Dojčenský ústav, ktorý v tom čase ešte spadal pod Nemocnicu s poliklinikou Trebišov.

 

Budova detského domova z roku 1978, pohľad z dvora

Budova detského domova z roku 1978, pohľad z dvora

 

Ako v tom čase fungoval dojčenský ústav...

Deti z Detského domova

Detí z Detského domova

 

Dojčenský ústav fungoval ako zvláštne zdravotnícke zariadenie, ktoré si plnilo zdravotne sociálne úlohy v súlade s celospoločenským programom v starostlivosti o mladú generáciu. Práca pozostávala zo zdravotníckej starostlivosti, z výchovnej práce, ktoré boli doplnené sociálne-právnou a ekonomickou činnosťou. V zdravotníckej starostlivosti bola práca zameraná hlavne na preventívnu starostlivosť a ošetrovanie menej závažných ochorení, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu na detskom oddelení a neboli nebezpečné z hľadiska nozokomiálnych nákaz. V činnosti dojčenského ústavu bola ďalej veľmi dôležitá výchovná práca.

 

Dojčenský ústav fungoval 19 rokov.

 

Súčasný Detský domov Sečovce vznikol z bývalého dojčenského ústavu v januári roku 1997, kedy sa odčlenil od zdravotníctva a transformoval na detský domov. Od jeho vzniku prešiel mnohými zmenami.

Budova detského domova z roku 2009, pohľad  spredu

Budova detského domova z roku 2009, pohľad spredu.

Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Je to prostredie usporiadané a utvorené na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. V našom detskom domove sú umiestňované deti od 0 do 25 rokov. Kapacita DeD je 60 detí. Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele sa od 1.1.2009 náš detský domov zriaďuje ako - centrum detí.

2% z dane

Podpora

  • finančnú pomoc nám môžete zaslať na náš Sponzorský účet číslo: 7000422918/8180
  • materiálnu pomoc (oblečenie, hračky, knihy, starý nábytok, ...:-) ) nám môžete zaslať alebo doručiť osobne na adresu Detského domova

Adresa:

  • Detský domov Sečovce
  • Štúrova 3
  • 078 01 Sečovce
  • Tel.: 056/678 28 73
  • Fax: 056/678 29 71
  • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Joomla Free Templates designed by Website Hosting